Ana Sayfa
I. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

BİLİMSEL PROGRAM

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
 I. ULUSAL KADIN SAĞILI KONGRESİ
Her Yönüyle Kadın Sağlığı
12-13 Eylül 2020 BİLİMSEL PROGRAM

12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ
08.00-10.00 Online Platforma Giriş
09.00-09.15 İstiklal Marşı
09.15-10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Anayit M. COŞKUN
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü /Kongre Başkanı
Prof. Dr. Melek Güneş YAVUZER
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı/ Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Melih BULU
Haliç Üniversitesi Rektörü /Kongre Onursal Başkanı
10.00-10.20 Müzik Dinletisi / Haliç Üniversitesi Konservatuar
10.20-10.40 KONFERANS I: Kadın Sağlığına Evrensel Bakış
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Melek Güneş YAVUZER
 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Konuşmacı: Uzm. Dr. Nuriye ORTAYLI
Counsultant in Health and Development Self-Employed
10.40-11.00 Kahve / Çay Arası
11.00-12.00 PANEL I: Toplum ve Kadın
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Gülümser DOLGUN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
Prof. Dr. Serpil ÇAKIR
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Konuşmacılar:
 • Toplumlarda Kadın ve Üreme Sağlığı 
Dr. Öğretim Üyesi Hacer NALBANT
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
 • Göç ve Kadın Sağlığı
Meryem ASLAN
Oxfam, Türkiye Temsilcisi
 • Kadın Bedenine Erkek Egemen Bakış
Handan KOÇ
Feminist Yazar
12.00-12.10 Tartışma
12.10-13.30 Öğle Yemeği
13.30-13.50 KONFERANS II: Sağlık Profesyonellerin Kadın Sağlığına İlişkin Çağdaş Rolü
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nezihe BEJİ KIZILKAYA
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Necmiye SABUNCU
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Konuşmacı: Prof. Dr. Hediye ARSLAN ÖZKAN
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
13.50-14.00 Tartışma
14.00-14.20 Kahve /Çay Arası
14.20-15.20 PANEL II: Kadın Sağlığı ve Medikalizasyon
Oturum Başkanları:
Dr. Gökhan YILDIRIMKAYA 
UNFPA Türkiye Temsilciliği Üreme Sağlığı programı Koordinatörü
Doç. Dr. Nazan KARAHAN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
Konuşmacılar:
 • Değişen ve Gelişen Teknolojinin Kadın Sağlığına Yansıması
Dr. Burcu MUTLU
Bağımsız Araştırmacı
 • Güvenli Annelik Hizmetlerinde Medikalizasyon
Dr. Öğr. Üyesi Resmiye ÖZDİLEK
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
 • Klimakterik Dönemde Medikalizasyon
Dr. Öğr. Üyesi Seçil GÜNAY AVCI
        Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Ebelik Bölümü
15.20-15.30 Tartışma
15.30-17.00 Sözlü Bildiri Oturum (Salon 1):
Oturum Başkanları
Dr. Öğr. Üyesi Melek ERSOY CİNGİ
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Ebelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Asiye KOCATÜRK 
 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
15.30-17.00 Sözlü Bildiri Oturumları (Salon 2):
Oturum Başkanları
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz VARIŞOĞLU
 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİRCİ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
 
15.30-17.00 Sözlü Bildiri Oturumları (Salon 3):
Oturum Başkanları
Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar KESKİN
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Gülsen ÇAYIR
Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

 

13 EYLÜL 2020 PAZAR
09.00-09.20 KONFERANS III: Güvenli Annelik Hizmetlerinde Kanıt Temelli Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü  

Doç. Dr. Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ
Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

Konuşmacı: Doç. Dr. İlkay GÜNGÖR SATILMIŞ
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
09.20-09.30 Tartışma
09.30-10.30 PANEL III: Kadın Sağlığı ve Mikrobiyota
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Prof. Dr. Saadet YAZICI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
            Konuşmacılar:        
 • Kadın Sağlığı ve Kadın Üreme Sisteminde Mikrobiyota
Doç. Dr. Pelin YÜKSEL MAYDA
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Prekonsepsiyonal Dönem, Gebelik ve Mikrobiyata
Uz.Dr.Murat BERKSOY
Aile Hekimi
 • Anne Sütü Mucizesi ve Mikrobiyota İle İlişkisi
Prof. Dr. Sertaç ARSLANOĞLU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
10.30-10.40 Tartışma
10.40-11.00 Kahve / Çay Arası
11.00-11.20 KONFERANS IV: Epigenetik Mekanizma ve Kadın Sağlığı
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nurdan DEMİRCİ

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Konuşmacı: Doç. Dr. Asuman GEDİKBAŞI
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Pediatrik Temel Bilimler
11.20-11.30 Tartışma
11.30-12.10 PANEL IV: Yaşlılık Dönemi ve Kadın

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sema DERELİ YILMAZ
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü

Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN
 Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
Konuşmacılar:
 • Yaşlılıkta Kadın Sağlığı
Doç. Dr. Saime EROL
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
 • Modern Toplumda Yaşlı Kadın Olmak: Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma
Prof. Dr. Emine ÖZMETE
 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü /  Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi            
12.10-12.20 Tartışma
12.20-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 PANEL V: Kadın Sağlığı Çalışmalarında Sivil Toplum Kuruluşları
Oturum Başkanları:             
Uzm Dr Nazmi ALGAN
İstanbul Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu
Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR
 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Konuşmacılar:
 • Üreme Sağlığı, Hakları ve Kadın
Uzm.Dr. Muhtar  ÇOKAR
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Direktörü
 • Eğitim ve Çalışma Yaşamında Kadının Güçlendirilmesi
Meltem CANTÜRK
Anne Çocuk Eğitim Vakfı Kadını Güçlendirme ve Okuryazarlık Yöneticisi
 • Karar Mekanizması ve Kadın
Nuray KARAOĞLU
Kadın Adayları Destekleme Derneği Genel Başkanı
14.30-14.40 Tartışma
14.40-15.20 KONFERANS V: Kültür ve Sanatta Kadın
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sevim BUZLU
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Doç. Dr. Nurhan EREN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Konuşmacı: Bige ÖRER 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı Bienal Direktörü

Söyleşi: İnci EVİNER
Sanatçı 
15.20-15.30 Tartışma
15.30-16.00 Sözlü Sunum ve Poster Ödül Töreni
16.00-17.00 Öneriler ve Kapanış  
Prof. Dr. Anayit M. COŞKUN 
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü/Kongre Başkanı