Ana Sayfa
I. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Gönderilen bildiri özetleri, bilimsel kurul tarafı tarafından değerlendirilecek ve kabul edilen bildirilerin poster ya da sözlü olarak sunulacağı konusunda karar verilecektir. Posterler online poster sergi alanında sunulacak, sözlü sunumlar ise üç ayrı oturumda ayrıca yapılacaktır.

BİLDİRİLER İÇİN ANA KONULAR

 • Kadın ve Beden Sağlığı
 • Kadın ve Yaşlılık
 • Kadın ve Cinsel Sağlık
 • Kadın ve Beslenme
 • Kadın ve Öz bakım
 • Üreme Sağlığı
 • Cinsel Sağlık
 • Adölesan Sağlığı
 • Güvenli Annelik
 • Menopoz
 • Jinekoloji ve Jinekolojik-Onkoloji
 • Kadın ve Ruh Sağlığı
 • Kadın ve Kültür-Sanat
 • Kadın ve Toplum
 • Kadın ve Spor

BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Kongremizde sözel ve poster bildiri olarak sunulmuş ve Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından seçilmiş olan 3 sözel ve 1 poster çalışmaya "1. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi Sözlü Bildiri Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Ödülleri, Poster Bildiri birincilik ödülü verilecektir.

Olgu sunuları ve derlemeler değerlendirmeye alınacak olup, orijinal araştırmalara öncelik verilecektir. Ödül almaya hak kazanan bildiriyi, birden fazla araştırmacı hazırlamışsa, araştırmacılar ödülü aralarında paylaşacaktır. Ödül kazanan araştırmacılar, Kongre Kapanış Töreni’nde açıklanacaktır.

KONGRE ÖZET KİTABI

Kongrede sunulacak tüm özet ve tam metin bildiriler, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ulusal Hakemli Online Dergisinde “Özel Sayı” olarak yayımlanacaktır.

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Bildirilerin kongre  mail adresi kadinsagligikongresi@halic.edu.tr mail adresi üzerinden online gönderilmesi geçerli bildiri gönderim şeklidir. Posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

 • Bildiri özetleri son bildiri tarihine kadar mail ile gönderilmelidir. Bu tarihten sonra bildiri kabulü olmayacaktır.
 • Bildiri özeti mail ile gönderildikten sonra bildirinin alındığına dair geri bildirim yapılacaktır. kişisel sayfanızdan bildiri sürecini takip edebilirsiniz.
 • Bildiri gönderim sayısı her kayıt için üç ile sınırlıdır.
 • Bildirinin sözlü sunulabilmesi için bildiriyi sunacak araştırmacının kongre kaydının olması gereklidir.
 • Poster bildirilerin kongre kitabında yayınlanması için araştırmacılardan bir tanesinin kongre kaydının olması yeterlidir. Kongre kaydı yapılmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacak ve bildiri kongre kitabında yer almayacaktır.
 • Kongrede sunulacak bildiriler hiçbir yerde yayınlanmamış, deneysel, tanımlayıcı, olgu sunum ve derleme şeklinde bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalıdır.
 • İnternet üzerinden gönderilen bildiri özetleri aynı şekilde kongre kitapçığında yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından araştırmacılar sorumludur.
 • Gönderilen bildiriler kongre bilimsel kurul tarafından araştırmacı bilgileri gizlenerek değerlendirilecektir.
 • Bildirilerini poster ya da sözlü sunum olarak kabulüne kongre bilimsel kurulu karar verecektir.
 • Kabul edilen bildirinin sunum şekli, yeri ve zamanı araştırmacının kongreye kayıt olduktan sonra bildirilen e-posta adresine gönderilecektir.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 01 Eylül 2020 (uzatma)

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

 • Bildiriler Türkçe dil bilgisi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özetleri en az 300 en fazla 500 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir.
 • Araştırma özeti yapılandırılmış olmalıdır. Özet; Giriş (problem tanımı) ve Amaç, Materyal Metod, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Anahtar Sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır. Özet Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla  5 olmalıdır. Anahtar sözcükler “Türkiye Bilim Terimleri” (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.bilimterimleri.com/ ).
 • Yazılar A4 boyutlarında Word Formatında, sayfa kenar boşlukları 2 cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Bildiri özetlerini son gönderme tarihi 15 Ağustos 2020’dir.
 • Bildiriyi sunacak araştırmacının bildiri özeti gönderiminde belirtilmelidir.
 • Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir.
 • Kongrede sunulan bildiriler, tam metin olarak “Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayısı” nda yayınlanacaktır. Bildirilerin dergide yayınlanması isteniyorsa https://dergipark.org.tr/tr/pub/husagbilder/writing-rules linkinde yer alan dergi yazım kurallarına göre hazırlanması gerekmektedir.

BİLDİRİ VE POSTER SUNUM KURALLARI

Sözel sunumlar Türkçe olarak yapılacaktır. Sözel bildiri sunum süresi en fazla 10 dakika olacak şekilde planlanmaktadır. Sözel bildiri sunumlarınızı önceden kaydedilmiş maksimum 7 dakikalık video-sunumunuzu 9 Eylül 2020 tarihine kadar kadinsagligikongresi@halic.edu.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Posterler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Poster ölçüsü 70(en) x100 (boy) cm olacak şekilde PDF formatında olmalıdır. Poster bildiri PDF formatını 9 Eylül 2020 tarihine kadar kadinsagligikongresi@halic.edu.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Online bildiri sunumunuz size daha önce bildirilecek olan programda online bildiri sunum salonlarında oturum başkanları ve diğer katılımcılarla gerçekleşecektir. Sözlü bildiri kayıt video-sunumunuz kongremizde sözel bildiriler alanında kongre süresince yayınlanacak olup, kongre katılımcıları diledikleri zaman ilgili linke tıklayarak video sunumunuzu izleyebileceklerdir. Kongre süresi boyunca katılımcılar kongre portal üzerinden sizlere sunumunuzla ilgili mesaj gönderebilecek ve sorular sorabilecektir. Bu nedenle, kongre süresince kongre portalında yer alan mesaj kutunuzu kontrol etmenizi rica ederiz.